SrNo. Tour Name Branch Name
1 Badrinath-Kedarnath-Haridwar-Rishikesh Yatra Delhi
2 Badrinath-Kedarnath-Haridwar-Rishikesh Yatra Delhi
3 Chandigarh-Manali-Dharamshala-Vaishno Devi-Amritsar Delhi
4 Delhi City Tour - by A.C. Volvo Delhi
5 Ex-Varanasi -Bodhgaya-Gaya-Allahabad -Varanasi Delhi
6 Gangotri-Yamunotri-Kedarnath-Badrinath Yatra Delhi
7 Gangotri-Yamunotri-Kedarnath-Badrinath Yatra Delhi
8 Gujarat Fixed Tour Hyderabad
9 Haridwar-Rishikesh-Lakshman Jhoola-Ram Jhoola Delhi
10 Hyderabad City Tour Hyderabad
11 Hyderabad-Coastal Karnataka Tour Hyderabad
12 Jaipur-Ajmer-Pushkar-Fatehpur Sikri-Agra-Mathura Delhi
13 Jaipur-Fatehpur Sikri-Agra-Mathura Delhi
14 Kashmir Package Delhi
15 Majestic Gujarat Fixed Tour Hyderabad
16 Mussoorie-Haridwar-Rishikesh Delhi
17 Ramoji Film City Tour Hyderabad
18 Shimla-Kufri-Manali-Rohtang Pass-Chandigarh-Kurukshetra Delhi
19 Shri Amarnath Yatra-Delhi-Katra-Vaishno Devi-Srinagar-Sonmarg-Baltal-Amarnath-Jammu-Amritsar-Wagha Border-Kurukshetra-Delhi - VH Delhi
20 Taj Mahal Agra Mathura - by A.C. Volvo Coach Delhi
21 Tamilnadu Temple Tour - By A.C. Coach Chennai